Villkor och bestämmelser

REGLER FÖR TJÄNSTEN
Användningen av tjänsten omfattas av dessa villkor. Din användning av FIA Smart Driving Challenge (som i detta dokument kallas ("Tjänsten") omfattas av villkoren i ett juridiskt avtal mellan dig och Greater Than Svenska AB, (som i detta dokument kallas ("Greater Than"), Karlavägen 60, 114 58 Stockholm, Sverige.

FIA Smart Driving Challenge-tjänsten

FIA Smart Driving Challenge beviljar dig härmed en icke-exklusiv, tidsbegränsad, icke-överlåtbar, icke-sublicerbar, återkallbar licens för att använda tjänsten (inklusive programvaran) för icke-kommersiella ändamål, med förbehåll för dessa villkor.

Användning av tjänsten

Du får endast använda tjänsten för privata och personliga ändamål. Du får inte använda tjänsten kommersiellt. Du får till exempel inte erbjuda tredje part en egen tjänst som använder tjänsten; du får inte sälja tjänsten vidare, erbjuda den för uthyrning eller leasing, erbjuda den till allmänheten via kommunikation eller integrera den i en egen tjänst utan föregående skriftligt tillstånd från FIA Smart Driving Challenge.

Du får inte kopiera, skriva ut, spara eller på annat sätt använda data från webbplatsen eller tjänstens databas. Denna klausul begränsar inte användningen av databasen på det sätt som avses i programvaran och för privat och personlig användning av tjänsten. När du använder Tjänsten eller Webbplatsen får du inte ägna dig åt skrapning, datautvinning, skörd, skärmskrapning, dataaggregation och indexering. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon robot, spider, scraper eller andra automatiserade medel för att få tillgång till webbplatsen eller tjänstens databas i något syfte utan FIA Smart Driving Challenge:s uttryckliga skriftliga tillstånd. Tjänsten eller programvaran får inte användas på något sätt som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor.

Användning av tjänsten

Det är strängt förbjudet att skicka eller titta på innehåll under körning. Du får endast använda tjänsten efter att du har stannat ditt fordon på en lämplig plats som är tillåten enligt lag. Kör alltid försiktigt enligt vägförhållandena och i enlighet med trafiklagstiftningen.

Prövningar

Från tid till annan kan vi eller vår FIA Smart Driving Challenge-partner erbjuda provversioner av någon av prenumerationerna. Greater Than förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra om du är berättigad till en provperiod och att när som helst, utan föregående meddelande och utan ansvar, dra tillbaka eller ändra en provperiod.

När du har erbjudits en gratis testperiod kommer du att informeras innan testperioden löper ut om hur du ska aktivera en prenumeration. Om du inte har aktiverat någon avgiftsbelagd tjänst innan den kostnadsfria provperioden löper ut kommer ditt konto att ändras till en prenumeration på en kostnadsfri tjänst.

För vissa testprogram måste du ange dina betalningsuppgifter för att starta testprogrammet. I slutet av sådana försök kan vi automatiskt börja debitera dig för prenumerationstjänsten FIA Smart Driving Challenge den första dagen efter försökets slut, på en återkommande månadsbasis. Genom att lämna dina betalningsuppgifter i samband med provperioden godkänner du denna avgift. Om du inte vill ha denna avgift måste du ändra din prenumeration till den kostnadsfria tjänsten via inställningarna för ditt FIA Smart Driving Challenge-konto innan provperioden löper ut.

Information om registrering

Användning av tjänsten kräver registrering. När du registrerar dig för FIA Smart Driving Challenge måste du lämna information som namn, e-post, användarnamn och lösenord. Du kommer att kunna registrera andra användaruppgifter, som ditt kön, din födelsedag, adress, partnerkod och medlemskod till partnern. Du måste lämna fullständig, korrekt och sanningsenlig information. Om du lämnar felaktig eller felaktig information kan det hindra dig från att använda tjänsten. Registreringsuppgifter kommer att användas för att identifiera dig när du använder tjänsten. Registreringsuppgifterna kan användas för att FIA Smart Driving Challenge ska kunna tillkännage och för att användaren ska kunna delta i evenemang, tävlingar, delta i kommunikation och kampanjer för specifika användargrupper. Registreringsuppgifterna kan vara synliga för andra användare.

Användare, användarnamn och lösenord

Användaren får inte vara under 16 år för att använda tjänsten. Användare av denna tjänst är ensamma ansvariga för att hålla användarnamn och lösenord säkra, att inte dela användarkonton med användare utanför användarens företag, att inte missbruka kontot eller låna ut ditt konto till någon person/organisation/företag utanför företaget. Tillgång till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden i denna tjänst är begränsad till auktoriserade användare. Obehöriga besökare som försöker få tillgång till dessa delar av tjänsten kan söka och åtalas.

Överföring av personuppgifter

För användning av tjänsten där personuppgifter om kundkontot kan överföras. Användaren bekräftar och godkänner härmed att genom att ge Greater Than privata eller personliga användaruppgifter via tjänsten har användaren accepterat att dessa uppgifter överförs över internationella gränser i den utsträckning som krävs för att behandla informationen inom Greater Thans verksamhet.

Användarinnehåll

Tjänsten gör det möjligt för alla användare av programvaran att skicka och lägga upp information och innehåll till andra användare ("Inlämningar" eller "Innehåll"). Till exempel dina poäng, tävlingar, evenemang, meddelanden osv. Du tar på dig det fulla ansvaret för dina bidrag och för konsekvenserna av att du publicerar dem.
Dela endast information och aktiviteter med personer som du litar på eller som du kan acceptera att de är offentliga.
Din information om FIA Smart Driving Challenge som poäng, körningar, utmärkelser och vänner kan granskas av andra användare av FIA Smart Driving Challenge.

Internetanslutningen är på ditt ansvar och på din bekostnad. För att överföra och ta emot uppdateringar i realtid till och från tjänsten krävs en online-anslutning (WiFi/3G/4G) mellan din mobila enhet och Internet. Kostnaderna för en sådan anslutning är de som föreskrivs i avtalet mellan dig och din kommunikationstjänsteleverantör (t.ex. ditt mobilföretag) och enligt dess tillämpliga betalningsvillkor.

Platsbaserad tjänst

Vissa funktioner i tjänsten använder GPS-teknik för att bestämma din position. Dessa funktioner kan inte tillhandahållas utan att denna teknik används.

Grupper

Om du har anslutit dig till FIA Smart Driving Challenge via en FIA Smart Driving Challenge-partner kommer du automatiskt att ansluta dig till gruppen. En partner till FIA Smart Driving Challenge är normalt en organisation eller ett företag.

Cookies

FIA Smart Driving Challenge kan använda cookies för att göra webbplatsen ännu bättre för dig. Cookies är information som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet. Cookies kan användas för att du inte ska behöva ange användarnamn och lösenord på nytt varje gång du loggar in. Vi kan använda information från cookies för att samla in statistik, förbättra funktionerna och för säkerheten. Du kan blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var medveten om att det kan försvåra din användning av FIA Smart Driving Challenge om du inaktiverar cookies.

Aggregerade uppgifter

FIA Smart Driving Challenge använder anonym, statistisk och aggregerad information för att främja världens största CO2-initiativ, sprida kunskap till partners och andra tredje parter, förbättra och skapa tjänster och funktioner. Aggregerade uppgifter kan användas för kommersiellt bruk.

Ändringar i regler och förordningar

Greater Than förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler och föreskrifter och användarna är ansvariga för att kontrollera ändringarna och är automatiskt bundna av alla ändringar i dessa regler och föreskrifter. Om du fortsätter att använda FIA Smart Driving Challenge innebär det att du godkänner den uppdaterade policyn. Om du inte godkänner den uppdaterade policyn undviker du fortsatt användning av FIA Smart Driving Challenge.

Överträdelse av regler

Greater Than förbehåller sig rätten att söka gottgörelse i den utsträckning som lagen tillåter för brott mot dessa regler och bestämmelser, inklusive rätten att neka tillträde.

Jurisdiktion/tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig och Tjänsten omfattas av svensk lag. Alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av, är kopplade till eller relaterade till dessa Villkor, Programvaran och Tjänsten, kommer att vara under exklusiv jurisdiktion av behörig domstol i Stockholm, Sverige.

Rättigheter till innehåll

När du skickar in innehåll som ska publiceras i tjänsten, försäkrar och garanterar du att du äger alla immateriella rättigheter till innehållet, att du har rätt att publicera innehållet och att du tillåter FIA Smart Driving Challenge att publicera innehållet och utnyttja alla immateriella rättigheter i och till inläggen. FIA Smart Driving Challenge får inga äganderätter till innehållet i dina bidrag. Men genom att skicka in användarinnehåll till FIA Smart Driving Challenge ger du härmed FIA Smart Driving Challenge och användarna av tjänsten en oåterkallelig, världsomspännande, evig, icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens för att använda, kopiera, distribuera, utarbeta avledda verk, visa offentligt och offentligt framföra innehållet. Den licens som beviljas FIA Smart Driving Challenge för dina bidrag är inte begränsad till personlig användning utan omfattar även kommersiell användning, enligt FIA Smart Driving Challenge:s eget gottfinnande. Andra användare får endast använda ditt innehåll för icke-kommersiella ändamål, om inte FIA Smart Driving Challenge i förväg skriftligen har gett sitt tillstånd (för vilket du godkänner att FIA Smart Driving Challenge är ditt ombud).

Upphovsrätt och varumärken

Varumärken, logotyper och servicemärken ("märken") som visas i tjänsten tillhör Greater Than eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda varumärken i något syfte, inklusive men inte begränsat till att använda dem som metatags på andra sidor eller tjänster på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från Greater Than eller tredje part som kan äga varumärkena. All information och allt innehåll, inklusive alla programvaror som är tillgängliga på eller via tjänsten ("innehåll") är upphovsrättsligt skyddade. Det är förbjudet för användare att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, licensiera, skapa derivatverk eller använda innehåll som är tillgängligt på eller via tjänsten för kommersiella eller offentliga ändamål.

Uteslutande av garantier

Greater Than kan inte hållas ansvarigt för riktigheten eller tillförlitligheten i något yttrande, rekommendation eller uttalande som förmedlas via tjänsten från en annan part än Greater Than. Greater Than kan under inga omständigheter hållas ansvarig för någon form av förlust eller skada som orsakats av information från denna tjänst. Användaren är ansvarig för att bedöma åsikter, råd eller annat innehåll som görs tillgängligt via tjänsten. Användare rekommenderas att kontakta professionella rådgivare inom Greater Than om det behövs för att utvärdera en specifik idé, ett råd eller annat innehåll.

Återbetalningspolicy

Du har rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar efter köpet. Återbetalningen sker i första hand via samma betalningsmetod som du betalade tjänsten med. Kostnaden för standardleverans kommer inte att ingå i återbetalningen. Återbetalningen sker inte om du har använt tjänsten inom de 14 dagarna. Återbetalningen kommer att skickas när "dongeln" (OBD-läsaren) har returnerats till vårt kontor. "Dongle" (OBD-läsare) ska returneras till vårt kontor i standardförpackning. Kunden betalar för fraktkostnaderna.

Tävlingsregler

Varje resa över 1 km under ett evenemang ingår i poängsättningen. Den totala körsträckan under ett evenemang måste överstiga 10 km.

Vilseledande körning är ett resultat på 629 eller lägre. Alla resor med ett resultat på 630 eller högre räknas in i värmekontrollen. Om en förare under ett heat får ett resultat under 630 under fem resor eller under en resa som är längre än 50 km, kommer följande åtgärder att vidtas:
1. Första gången får föraren/tävlaren en skriftlig varning.
2. Den andra gången får föraren/tävlaren en andra skriftlig varning och kommer
att diskvalificeras från det aktuella heatet.
3. Om samma förare försöker bryta mot reglerna igen i ett annat heat under
säsongen kommer föraren/tävlaren att diskvalificeras från resten av den säsongen.

Överdriven körning:

Att förhindra beroendeframkallande körning och missbruk av konkurrens. Under en kalenderdag från 00.00.00.00 till 23.59.59.59 räknas endast de två första resorna av liknande geografi till poängsättningen. Den tredje resan av liknande slag räknas inte in i förarpoängen och visualiseras i appen som "gråmarkerad". Under ett evenemang kommer endast 10 resor under sju dagar (max två per dag) av samma typ att bidra till förarpoängen.

Ansvar

Greater Than frånsäger sig uttryckligen allt ansvar (oavsett om det grundar sig på avtal, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt) för alla direkta eller indirekta skador, tillfälliga skador, följdskador eller särskilda skador som kan ha uppstått i samband med eller på annat sätt varit förknippade med besök eller användning av tjänsten (även om Greater Than har informerats om riskerna för sådana skador), inklusive ansvar förknippat med virus som kan infektera en användares utrustning.

Integritet för kommunikationsanvändare

Greater Than förbehåller sig rätten att använda och utnyttja informationen i sådan kommunikation (inklusive förslag, kunskap och annan immateriell egendom) i moderbolag, dotterbolag och dotterbolag för alla ändamål som Greater Than anser lämpliga.

Länkat material

Greater Than förbjuder caching av otillåtna hypertextlänkar till tjänsten och ramhantering av innehåll som görs tillgängligt via tjänsten. Greater Than förbehåller sig rätten att inaktivera obehöriga länkar eller ramar och avsäger sig ansvar för innehållet i andra tjänster som är länkade till denna tjänst. Anslutningar till andra webbplatser som är länkade till tjänsten sker på användarens eget ansvar.

Poster och meddelanden

För användning i samband med elektroniska anslagstavlor eller chattsidor på tjänsten. Greater Than har rätt att granska meddelanden, information eller innehåll som skickas ("meddelanden") till tjänsten av användare, och erkänner inget ansvar eller skyldighet i samband med sådana meddelanden.

Greater Than kontrollerar ibland meddelanden i tjänsten och kan neka och/eller radera meddelanden med följande egenskaper: Det kan vara olagligt, trakasserande, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, profant, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive men inte begränsat till material som kan uppmuntra till brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag. Annonser eller uppmaningar av något slag.

Meddelanden från anställda i Greater Than som inte är auktoriserade talespersoner och som talar på Greater Than:s vägnar. Meddelanden som erbjuder obehöriga nedladdningar av upphovsrättsskyddad eller privat information. Meddelanden som skickas av samma användare med liknande innehåll. Alla typer av kedjebrev.

Reklam

En del av tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer, och du godkänner härmed att Greater Than får placera sådana annonser och kampanjer i tjänsten eller på, om eller i samband med ditt innehåll. Sättet, formen och omfattningen av sådan reklam och kampanjer kan ändras utan särskilt meddelande till dig.

Greater Than kan inkludera annonser och/eller information av kommersiell karaktär i tjänsten, och källan till sådan information kan komma från Greater Than eller från tredje part. Om sådan information kommer från tredje part kan Greater Than inte garantera dess tillförlitlighet eller riktighet. Det betonas att annonsering av kommersiellt innehåll från Greater Than inte utgör en rekommendation eller uppmuntran att skaffa de varor eller tjänster som annonseras.

I den mån programvaran innehåller länkar till tjänster eller applikationer som inte drivs eller förvaltas av Greater Than kan Greater Than inte hållas ansvarig för någon form av ansvar som uppstår till följd av att du förlitar dig på eller i samband med innehållet i sådana tjänster och applikationer eller någon information som tillhandahålls av dem, inklusive men inte begränsat till dess fullständighet, noggrannhet, korrekthet eller att den är uppdaterad.

Greater Than ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, ekonomiska eller andra, som uppstår genom din användning av eller din tillit till innehållet i tjänster som du har fått tillgång till via länkar i programvaran.

Reklamkampanjer

Greater Than kan tillåta, begära eller kontraktera vissa andra företag att genomföra reklamkampanjer på tjänsterna. De annonser som du ser när du besöker tjänsterna omdirigeras från dessa reklamföretags servrar och kan vara geografiskt eller kontextuellt riktade. Vissa annonsörer kan använda cookies på din dator.

Cookies gör det möjligt för dem att samla in information om sektioner och funktioner som du har besökt, annonser som publicerats på dessa webbplatser och annonser som du har tittat på. På detta sätt försöker annonsörerna anpassa annonserna till dina preferenser och till sina egna affärssyften.

Annonsörernas användning av cookies omfattas av deras egna sekretesspolicyer och inte av denna policy. Om du vill läsa dessa annonsörers sekretesspolicy bör du besöka deras tjänster eller kontakta dem direkt.

Tjänsten innehåller ett internt meddelandesystem som ger dig möjlighet att skicka och ta emot meddelanden till och från andra användare och att ta emot meddelanden från oss och från tredjepartsföretag med annonsörer som vi samarbetar med. Du samtycker härmed till att vi, och/eller sådana tredjepartsannonsörer som vi tillåtit att genomföra reklamkampanjer på tjänsterna, får använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om produkter eller tjänster som kan intressera dig och för att skicka annonser och annat marknadsföringsmaterial till dig, som överförs till ditt interna meddelandekonto. Du samtycker vidare till att vi får skicka sådan information till den e-postadress som du har angett.

Ovanstående samtycke utgör ett samtycke till överföring av annonser i enlighet med tillämplig lag. Detta samtycke gäller för varje massage som skickas via tjänsten, oavsett om den skickas av Greater Than.
Observera dock att andra FIA Smart Driving Challenge-användare inte har rätt att använda dina kontaktuppgifter eller vårt interna meddelandekonto för kommersiella reklamändamål. Om du har stött på användargenererat reklammaterial, vänligen informera oss via sidan "Kontakta oss" på webbplatsen www.fiasmartdrivingchallenge.com.

Greater Than tar inget ansvar för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter som du kan drabbas av eller ådra dig som ett resultat av eller i samband med någon användares reklammaterial.

Du kan återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till Greater Than eller på samma sätt som reklamen sändes till dig. Det förtydligas att vi inte är ansvariga för innehållet i nämnda annonser och de produkter som levereras eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, och du godkänner oåterkalleligt och villkorslöst att vi inte ska hållas ansvariga eller ställas till svars i samband med detta.

Tillgänglighet

Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Ibland kan tjänsterna vara otillgängliga eller påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för funktionalitet, tillgänglighet eller prestanda för våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avbryta eller ta bort innehåll från våra tjänster, avbryta din registrering eller tillgång till våra tjänster, eller avbryta en plats eller en funktion i tjänsten utan att informera om detta och oavsett om något brott mot detta avtal har skett. Du är ansvarig för avgifter till din internetleverantör och alla andra avgifter i samband med din användning av våra tjänster.

Du får inte skada, störa eller avbryta tillgången till våra tjänster eller deras innehåll, eller göra något som kan försämra funktionaliteten eller störa en annan persons tillgång till våra tjänster eller deras innehåll. Du får inte använda tjänsterna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadligt för Greater Than, dess dotterbolag eller någon annan person.

Du godkänner och erkänner att du tar fullt, exklusivt och ensamt ansvar för användningen av tjänsten och att användningen av tjänsten sker helt på egen risk. Du bekräftar att du måste följa alla trafikregler när du använder tjänsten.

Du samtycker till och erkänner att du tar fullt, exklusivt och ensamt ansvar för användningen av hårdvara, bärbar dator, pc, smartphone, OBD2-läsare och bil som du använder tillsammans med tjänsten, helt och hållet på egen risk, och FIA Smart Driving Challenge har inga garantier i något fall.

FIA Smart Driving Challenge, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, underentreprenörer, agenter och partners är inte ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga skador eller följdskador, eller andra skador och förluster (inklusive vinstförlust och dataförlust), kostnader, utgifter och betalningar, vare sig i skadeståndsrättsligt, avtalsmässigt eller i någon annan form av ansvar, som uppstår på grund av eller i samband med användningen av, eller oförmågan att använda tjänsten, eller på grund av något fel, fel, eller avbrott i tjänstens funktion, eller från fel eller misstag som begåtts av vår personal eller någon som agerar på dess vägnar, eller från din tillit till tjänstens innehåll, inklusive, men inte begränsat till, innehåll som härrör från tredje part, eller från all kommunikation med tjänsten eller med andra användare på eller genom tjänsten, eller från förnekande eller annullering av ditt användarkonto, eller från lagring, radering, avslöjande och annan användning eller förlust av ditt innehåll i tjänsten. Under alla omständigheter är din enda åtgärd begränsad till att korrigera sådana fel eller funktionsstörningar, med hänsyn till de relevanta omständigheterna.

Dessutom, och utan att avvika från ovanstående klausul, är FIA Smart Driving Challenge inte ansvarig för någon form av skadeståndsskyldighet som uppstår till följd av att du förlitar dig på, eller i samband med, användningen av innehållet i kommersiell information som publiceras i tjänsten. Sådan information kan presenteras i tjänsten (t.ex. uppgifter om var anläggningar finns, deras kommersiella erbjudanden etc.) eller på annat sätt.

FIA Smart Driving Challenge är inte ansvarig för någon form av priser som andra användare ställer ut i tjänsten.
Senast ändrad: 2020-01-22

korsmeny